Topp_namn_05

Cee De Bleu Sandy Claus
(Asta)
2018
BIR, Danskt Cert, Danskt juniorcert, Crufts 2019 kvalificerad, Dansk Junior Champion, Roskilde
BIR, Nordic CAC, Danskt juniorcert, Roskilde
BIR, Danskt juniorcert, Danskt Cert, Fredericia
BIR, Bästa junior, Nordic CAC Göteborg


2017
World Club Juniorvinnare -17 Lepzig
Junior World Winner -17, Leipzig

Tysk junior Champion -17, Leipzig
BIR Cert, Tysk Juniorvinnare -17 Leipzig

BIR Cert, Herning
BIR Cert, Dansk Juniorvinnare - 17, Dansk Vinnare -17 Herning
BIR Bundes-Jugendseiger -17, Dortmund
BIM  Herbst-Jugendsieger -17, Dortmund
BIR valp med HP, Tvååker Internationell utställning
BIR valp med HP, Tvååker Nationell utställning